Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2016-09-14 20:43 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Religionskunskap
Islam är världens näst största religion. Eftersom vi lever i ett globaliserat samhälle, där vi möter människor med olika kultur och religion är det viktigt att vi känner till varandras kulturer och religioner så att vi kan skapa förståelse för andras sätt att tänka.

Innehåll

Följande punkter kommer vi att studera:

Muslimernas gudstro.

Ett liv i islam och de fem grundpelarna.

Profeten Muhammed och koranen.

Islams splittring.

Vi kommer även gruppvis  fördjupa oss i andra intressanta delar av islam.

-Det första islamiska samhället.

-Islamisk splittring.

-Olika inriktningar.

-Regler som en muslim måste följa.

- Annat som gruppen vill studera närmare...

Uppgifter

  • Vi följer power pointens planering till islam

Matriser

Re
Tiundaskolan Religion mall

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: