Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-09-14 20:57 i Olandsskolan Östhammar
Magnetism åk 4
Grundskola 4 Fysik

Magneter- fastnar de på allt? Och hur fungerar de egentligen? Finns de överallt? Kan man tillverka magneter? De här frågorna, och många till, ska du få svar på när vi arbetar med magnetism.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

- arbeta självständigt och tillsammans med andra
- genomföra undersökningar

- beskriva och förklara hur upptäcker om magnetism påverkat vårt samhälle?
- beskriva och förklara hur en magnet fungerar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
- experiment för att förstå hur en magnet fungerar
- dokumentera våra experiment
- se på film
- läsa faktatexter
- diskutera

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- genomföra enkla undersökningar
- göra enkla dokumentationer av dina undersökningar
- föra enkla resonemang om magnetism och förstå hur magneter fungerar

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism, år 4 ht 2016

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Använda information för att förklara, beskriva och se samband
Vad är magnetism? Hur fungerar en kompass?
Du kan ANVÄNDA information i texter och filmer för att ta reda på fakta kring olika frågor om magnetism. Som t.ex. de frågor som finns till vänster. Du använder NÅGRA av de nya begreppen för området.
Du kan ANVÄNDA information i texter och filmer för att ta reda på fakta kring olika frågor om magnetism och TYDLIGT FÖRKLARA frågor som de till vänster. Du använder FLERA av de nya begreppen för området.
Du kan ANVÄNDA information i texter och filmer för att ta reda på fakta kring olika frågor om magnetism och TYDLIGT FÖRKLARA frågor som de till vänster. Du kan också SE SAMBAND mellan det du läst och dina experiment. Du använder MÅNGA av de nya begreppen för området.
Sätta upp hypotser och dra slutsatser
Du kan sätta upp en hypotes men har inte alltid en förklaring till varför du tror så. Du kan dra någon slutsats av de undersökningar du gjort.
Du kan sätta upp en hypotes som bygger på dina egna erfarenheter. Du kan dra flera slutsatser utifrån dina undersökningar.
Du använder dina kunskaper i fysik för att dra logiska slutsatser och visar vad du lärt dig. Du använder dig av slusatser i tidigare undersökningar för att sätta upp nya hypoteser i senare undersökningar.
Historiska upptäckter
Hur har historiska upptäcker om magnetism påverkat vårt samhälle?
Jag kan ge NÅGOT exempel på hur vardagslivet förändrats i och med att vi uppfann magnetismen.
Jag kan ge FLERA exempel på hur vardagslivet förändrats i och med att vi uppfann magnetismen..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: