Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2016-09-14 22:16 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundskola 2 Svenska
I det här arbetet ska du få utveckla din förmåga att skriva berättande texter. Du ska också få lära dig om hur man kan bearbeta och förbättra sin text.

Innehåll

Så här ska vi lära oss

Skriva korta berättelser till sekvensbilder. Vi berättar muntligt först.

Öva på att ha en inledning, händelser och ett avslut. Prova på att planera skrivandet.

Läsa igenom, samtala tillsammans och pröva på hur man förbättrar och utvecklar en text t ex stor bokstav, punkt, otydlig handling, förtydliganden.

Öva stavning av ord som vi upptäcker att många skriver i sina texter och som kan vara svåra att stava. 

Skriva för hand, med penna, för att öva handstilen.

Göra bilder som passar till den egna texten, eller någon annans text. 

 

Bedömning

Under arbetet kommer jag se att du kan skriva en enkel berättande text och att du har en inledning, händelser och ett avslut. (röd tråd)

Jag kommer se att du provar att planera din text innan skrivandet, att du gör enkla försök att rätta, förbättra och utveckla din text efter att vi läst den och gett förslag hur du kan utveckla texten. 

Tillsammans bedömer vi hur din handstil ser ut och vad du ev kan träna mer på.

Jag kollar också se att du kan göra en eller flera bilder som passar till en text. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: