Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9 - HT 2016

Skapad 2016-09-14 22:56 i Tiundaskolan Uppsala
Der Sprung 4 - ht 2016
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Tyska är det största språket i Europa. Ca 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Eftersom Tyskland är en viktig handelspartner för Sverige, är det bra att kunna tyska i arbetslivet. Språken svenska och tyska är släkt med varandra och har många likheter.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

I den nya läroboken kommer vi att läsa några berättelser om ungdomars och en vuxens upplevelser under en båtutflykt, en campingtur och i Berlin. Du kommer att öva på att skriva och tala i både nutid och dåtid. Därför blir de första läxorna temaformer av några vanliga verb.

Senare under terminen kommer du att få argumentera för olika åsikter. Du tränar då på att använda längre meningar genom att använda bisatser med konjunktionerna att, när, eftersom och om och relativa pronomenet som

På tisdagar är vi i datasalen under andra halvan av terminen ska vi se en filmen på tyska och arbeta med den. 

Här ser du ungefär när vi ska arbeta med de olika texterna och vad du ska lära dig.

 • Gewitter, s 6 (v 35-38)
  - Läsa och förstå texten om vad som hände under båtutflykten.   
  - Skriva om något du/ni gjort under sommaren. 
  - Temaformer av svaga och ett antal starka verb, Öb s 120-128, 138-141. (Forts. fler veckor)
  - Återberätta texten "Gewitter" skriftligt i perfekt.

 • Ich hab´meinen ... in Berlin verloren, s 16 (v 39-40)
  - Beskriva/redovisa kort om några sevärdheter i Berlin. 
  - Prata med någon du träffar på en resa och t ex berätta varifrån du kommer, hur länge du varit i Berlin och fråga vad man mer kan göra där. Spela upp/spela in.
  - Prepositioner som styr både ackusativ och dativ (an, auf, hinter...), Öb s 142-146.  

 • Ausflug mit dem Fahrrad, s 26 (v 41-43)
  - Lära dig några ord och fraser som hör till campinglivet. 
  - Bisatsordföljd och konjunktionerna dass, weil, als, wenn och ob, Öb s 147-150.  Hur det relativa pronomenet som översätts till tyska, Öb s 114-115. 
  - Skriva en text och berätta om en campingsemester. Använda bisatser i texten. 

 • Prov v 43
  Prov på färdigheterna läsa och skriva. Den muntliga förmågan och hörförståelse testas under lektionstid vid flera tillfällen. 

 • Filmen(ännu inte klart vilken) (v 46)
  Se filmen och diskutera innehållet.
   
 • Was würdest du machen? s 88 och Die Qual der Wahl (v 47-48)
  - Argumentera för en lösning av ett dilemma/problem eller för ett av två alternativ. Försöka motivera dina val, t ex med hjälp av konjunktionen weil. 

 • Start und Landung, s 10 (v 49-50)
  - Läsa dialogerna och lära dig några ord och fraser som är bra att kunna på flygplatsen, t ex när man checkar in och när man handlar i taxfreeshopen. 
  - Läsa och förstå en text om Frankfurts flygplats. 
  - Förstå ett högtalarutrop på flygplatsen.

 • Weihnachten in Deutschland

Läxförhör kommer i första hand att vara läsläxor/högläsning.

Stavning och glosträning sker under lextionstid.

 

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser

M2
Moderna språk

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Förstå
Förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (t ex aktiviteter för ungdomar).
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (t ex aktiviteter för ungdomar).
Förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (t ex aktiviteter för ungdomar).
Visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Kunna välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning, för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna (t ex ställa frågor, använda grammatiska kunskaper eller jämföra med andra språk).
Kunna i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna (t ex ställa frågor, använda grammatiska kunskaper eller jämföra med andra språk).
Kunna i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna (t ex ställa frågor, använda grammatiska kunskaper eller jämföra med andra språk).
Formulera dig
Formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag.
Bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation.
Bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation.
Bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation.
Interagera
Uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntlig och skriftlig interaktion.
Uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar i muntlig och skriftlig interaktion.
Uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation i muntlig och skriftlig interaktion.
• Kunna välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen (kroppsspråk, frågor, bekräfta talaren, omformuleringar). • Kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
• Kunna välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen (kroppsspråk, frågor, bekräfta talaren, omformuleringar). • Kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
• Kunna välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen (kroppsspråk, frågor, bekräfta talaren, omformuleringar). • Kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
I enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: