Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi tom v 40

Skapad 2016-09-15 06:26 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete kring ekonomi i vardagen, nationellt och internationellt
Grundskola 9 Samhällskunskap Hem- och konsumentkunskap

Mycket av det som händer runt omkring oss i samhället har med ekonomi att göra, du är en del, företagen, hushållen, banker etc. Vi ska få en inblick och öka vår förståelse för det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Syfte

Att du ska bli medveten om hur ekonomi fungerar för dig, din familj, Sverige och internationellt. Det kallas det ekonomi kretsloppet och visar hur allting hänger ihop.

Viktiga ord och begrepp

Viktiga begrepp:
• ekonomi – ursprungligen ifrån grekiskan och betyder i princip hushållning (med knappa resurser)
• intäkt - de pengar som företag får in t ex genom att sälja varor eller tjänster (motsatsen kallas kostnad och är då de utgifter ett företag har haft)
• inkomst – de pengar ett hushåll får in kan vara lön och/eller bidrag
• utbud - det som finns till salu av en viss vara eller tjänst
• efterfrågan - det som kunden vill köpa av en viss vara eller tjänst
• produktionsfaktorer - arbetskraft, råvaror, realkapital och kunskap (det som behövs för att ett företag ska kunna fungera)
• konkurs - när ett företag måste lägga ned verksamheten för att de har slut på pengar
• konkurrens – tävling t.ex. mellan två företag om att sälja mest
• fri konkurrensen - när flera företag tävlar om samma kunder
• konkurrensverket - en myndighet som ska se till att konkurrensen fungerar
• monopol - när det bara finns ett företag som säljer en vara eller tjänst t ex systembolaget
• räntor - en avgift man får betala om man lånar pengar från en bank eller betalas ut till en som sparar pengar i en bank
• aktie - ett bevis på att man äger en andel i ett företag
• aktiefond - en blandning av många olika aktier i olika företag
• investering - när man satsar pengar på något som man tror kommer att löna sig i framtiden
• valuta – de pengar som används i ett land.
• vinst - när ett företag har mer inkomster än utgifter, det vill säga får pengar över.
• mervärde -skillnaden mellan vad en viss vara eller tjänst är värd för kunden och vad den kostar att producera
• lågkonjunktur - är dåliga tider då människor inte har råd att köpa så mycket, företagen går dåligt och många är arbetslösa, högkonjunktur är motsatsen
• inflation - betyder att priser och avgifter stiger och pengar blir mindre värda.
• entreprenör - företagsam person
• offentlig sektor - samhällstjänster som är finansierade (betalas med) av skatter
• import - varor och tjänster som köps in till ett land
• export - varor och tjänster som säljs till andra länder
• finansiera - lägger in pengar i något man vill satsa på
• globaliserad - sträcker ut sig över hela världen

Mål och de förmågor vi tränar med arbetet om samhällsekonemi

Konkritisering av målen:

 • Förstå olika ekonomiska termer och begrepp.
 • Du har grundläggande kunskaper om samhällets ekonomi.
 • Förstå hur ekonomin fungerar i ett företag och i samhället.
 • Du visar att förstår sambanden mellan det ekonomiska kretsloppet och vår välfärd
 • Kunna föra ett resonemang där ekonomin i samhället förklaras ur olika perspektiv

Arbetsgång/arbetssätt

Arbetsätt:

 • Vi ska brainstorma kring begreppet ekonomi.
 • Vad är samhällsekonomi?
 • Genomgång av det ekonomiska kretsloppet.
 • Se film om livet och pengarna och vad riksbanken gör.
 • Genomgång om ord och begrepp.
 • Genomgång om vår välfärd, låg- och högkonjunktur, offentlig- och privatasektorn.
 • Enskilt arbete om "Samhällsekonomi - så skapas vår välfärd".  

Bedömning

Bedömning: Jag kommer att titta på nedanstående förmågor under arbetets gång, både i muntliga resonemang mellan dig och mig, i små grupper och i helgrupp. Du ska också bli bedömd i ett skriftligt test där du kommer att få beskriva det ekonomiska kretsloppet och då ha med dina faktakunskaper och föra ett resonemang kring frågor jag ställer.

Dessa förmågor kommer jag att bedöma i detta arbetet:

 • Begreppslig förmåga - Faktaförståelse, att du visar att du förstår innebörden av olika begrepp och kan relatera dessa till varandra och använda dessa i nya och olika sammanhang.
 • Analysförmågan - hur du beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Att du kan förklara samband. Växla och se utifrån olika perspektiv.
 • Kommunikativa förmåga - Hur du samtalar om ämnet. Du diskuterar och resonerar i ämnet och visar att du kan uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Du ska också kunna motivera hur du tänker.

Redovisning

Slutredovisning: Essafråga där du har med dig dina anteckningar och boken. Samt ett resonemang kring ekonomi i grupp.

Tidsplanering

Vecka 36-37

 • Genomgång av Lpp:n
 • Brainstorming kring begreppet ekonomi
 • Läs i det häftet du fått av mig. Samhällsekonomi - så skapas vår välfärd. Läs s. 5-7
 • Diskutera välfärd. Vad är välfärd?
 • Genomgång av Centrala ord och begrepp.

Eventuellt

 • Se film om Sveriges riksbank

Vecka 37-39

 • Forts. Genomgång. Centrala ord och begrepp.
 • Forts. film om Sveriges riksbank.
 • Genomgång om utbud och efterfrågan.
 • Läs färdigt ditt häfte om samhällsekonomi - så skapas vår välfärd
 • Genomgång om Sverige och andra länder 
 • Läsa//söka information kring enskild uppgift 

Vecka 39

Forts individuellt arbete, uppsamling 


Vecka 40
Essäskrivning


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: