Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen åk 2

Skapad 2016-09-15 07:54 i Prästslättsskolan Karlshamn
Hur olika familjer kan se ut. Hur man lever nu jämfört med hur man levde för 100-150 år sedan.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Min familj, att leva tillsammans. Att familjer kan se olika ut. Hur är det nu, hur var det för ungefär 100 år sedan i familjer? Det kommer också att handla om våra pengar, användning och värde.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här området är att med utgångspunkt i familjen undersöka hur barns vardag ter sig idag. Det jämförs även översiktligt med hur barn kunde ha det för 100-150 år sedan.

Konkreta mål utifrån det centrala innehållet

Du ska kunna ge exempel på vilka som kan tillhöra en familj.
Du ska veta var flest människor bodde för 100 år sedan.
Du ska kunna berätta om något som barn kunde arbeta med förr.
Du ska kunna berätta om några saker som familjens pengar måste räcka till.


Undervisning och arbetssätt

Du kommer att diskutera i storgrupp och smågrupper efter att ha läst i SO-boken.
Du kommer att få arbetsblad som hör ihop med det vi har läst.
Du kommer att få se filmer och bilder.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom muntliga diskussioner och genom skriftligt redovisning. Även genom observationer och diskussioner under arbetets gång.

Hur du kan förklara skillnader mellan hur barn levde förr och nu.

Hur du kan beskriva att familjer kan ser olika ut.

Hur du kan förklara vad familjens pengar måste räcka till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: