Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 "Tal" i Matte Direkt åk 7

Skapad 2016-09-15 08:51 i Öckerö
Vi arbetar med vårt talsystem, hur det är uppbyggt och räknar (de fyra räknesätten) med reella tal.
Grundskola 7 Matematik
* förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

* ordna tal i storleksordning

* multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000

* avrunda talanvända de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

* räkna med de fyra räknesätten

* prioriteringsreglerna

Innehåll

Innehåll

 * förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
* ordna tal i storleksordning
* multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
* avrunda tal
* använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
* räkna med de fyra räknesätten
* prioriteringsreglerna

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar, diskussioner och eget arbete i läroboken.

Tidsplanering

vecka 38. sid. 14-19 Primtal och sammansatta tal, Tal i decimalform

vecka 39. sid 20-25 Multiplicera med 10, 100, 1000. Dividera med 10, 100, 1000. Avrunda heltal. Avrunda decimaltal. Överslagsräkning.

vecka 40. sid 26-29 Begrepp och resonemang. Diagnos, blå sidor 30-31 Tiosystemet. De fyra räknesätten eller röda sidor 42-45 Mer om olika talsystem. Mer om primtal och sammansatta tal. Faktorisering.

vecka 41. blå sidorna 32-37 Delbarhet. Primtal och sammansatta tal. Tal i decimalform eller röd sidorna 46-48 Huvudräkning på olika sätt. Räkna med överslagsräkning.

vecka 42. blå sida 38-40 Multiplikation och division med 10 och 100. Avrundning. Överslagsräkning eller röd sida 49 Problemlösning, resonemang och kommunikation. Prov

Bedömning

Vad du visar under lektioner och på prov.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: