Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2016-09-15 09:03 i Studiegården Falköping
För att underlätta transporter på land bygger vi broar som leder vägar, järnvägar, kanaler eller vattenledningar över hinder som t ex vattendrag eller raviner. Ni kommer att få lära er olika konstruktionssätt för att göra hållbara konstruktioner.
Grundskola 8 – 9 Teknik

För att underlätta transporter på land bygger vi broar som leder vägar, järnvägar, kanaler eller vattenledningar över hinder som t ex vattendrag eller raviner. Ni kommer att få lära er olika konstruktionssätt för att göra hållbara konstruktioner.

Innehåll

Avsnitt 1

Vad - uppgift

Ni skall i par tillverka en bro av valfri typ. Bron måste klara följande kriterier:

 • Bron ska ha ett spann på 51 cm och vara 12 cm bred
 • Bron ska hålla för minst 3 kg.
 • En skalenlig ritning i skala 1:2
 • Du ska hålla dig inom angiven budget. (2,5 miljoner kronor)
.

Material

 

 • Glasspinnar
 • lim
 • kartong till vägbanan med tillhörande färg
 • snöre
 • blompinnar
 • tändstickor

Hur - arbetsprocessen

 1. Genomgång och diskussioner kring hållbara konstruktioner.
 2. Rundresa i bygden där vi studerar broar.
 3. Gör en skiss/ritning över hur er bro ska se ut. Visa din lärare innan du går vidare.
 4. Planera hur ni ska utnyttja ert material på bästa sätt.
 5. Sätt igång och arbeta.
 6. Redovisning och testning av bron

 

När - Tidsperiod

Ni kommer att arbeta med detta tema under veckorna 36-43.

Bedömning

 • Arbetsprocessen
 • Bron – att kriterierna följts, utnyttjande av materialet ur hållfasthets perspektiv
 • Skissen bedöms
 • Bedömningen gör matrisen Teknik för Falköpings kommun

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: