Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EPP matematik åk 8 Kap 1

Skapad 2016-09-15 09:06 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Matematik
Tal

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • förklara  hur vårt talsystem är uppbyggt
 • multiplicera och dividera med tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin fin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Vad ska vi arbeta med?

Taluppfattning och tals användning

 • reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • potensform för att uttrycka små och stora tal 
 • rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden

Hur ska vi arbeta?

Undervisningen innehåll

 • gemensamma genomgångar
 • fokus på ämnesspecifika ord och andra ord som kan orsaka onödiga hinder för inlärning
 • muntliga elevredovisningar
 • gruppdiskussioner och problemlösning i grupp
 • jämföra och värdera egna och andras lösningar 
 • prov/ läxor/självbedömning

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 

Eleven har möjlighet att välja olika svårighetsnivåer  

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

I samtal, dialoger, frågeställningar och prov

Kunskapskrav

Se kunskapskrav för årskurs 9 

Veckoplanering

Provet ligger i vecka 39

Tills dess ska de första fyra läxorna vara gjorda.

En läxa/vecka. Görs valfri dag i veckan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: