Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att söka information

Skapad 2016-09-15 09:10 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Information sköljer över alla människor idag, och det kan vara svårt att navigera i flödet. Vi ska arbeta med ordkunskap samtidigt som vi övar oss på att googla.

Innehåll

Under v. 35-38 ska vi öva oss på hur man hittar på nätet. Innehållet kommer att vara hur man bildar ord och hur man kan lista ut vad ord betyder.

Bedömning sker 20/9. Då får ni ett antal svåra ord som ni med hjälp av google ska ta reda på hur de är uppbyggda och vad de betyder. Bedömningen kommer att gå på tid. 

Se bedömningsmatris nedan för kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
SVENSKA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: