Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP biologi år 7 växter

Skapad 2016-09-15 09:15 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Biologi: växter
Grundskola 7 Biologi
Arbetsområdet om växter kommer att ge dig spännande inblickar i hur sinnrikt växterna är konstruerade och vilka strategier växter har för att överleva, föröka sig och utvecklas. Du kommer att förstå - varför blommor har vackra färger - varför insekter är nödvändiga i vår värld och mycket annat

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet om växter kommer att ge dig spännande inblickar i hur sinnrikt växterna är konstruerade och vilka strategier växter har för att överleva, föröka sig och utvecklas. Du kommer att förstå - varför blommor har vackra färger - varför insekter är nödvändiga i vår värld och mycket annat

Arbetsområdet

När vi jobbat med arbetsområdet växter kommer du att ha en god grund till vårens arbete med djur och till senare arbetet med ekologin.

Mål

När du har arbetat med detta avsnitt skall du kunna - skilja på vad som lever och inte lever - beskriva en cell - veta vad arter är och hur de kan delas in i grupper - beskriva och ge exempel på fröväxter, ormbunksväxter, mossor och alger - beskriva blommans delar och veta hur växter fortplantar sig och sprids - ge exempel på växters anpassningar till sin omgivning och till klimatet - ge exempel på hur växter, djur och människor påverkar varandra -  förklara fotosyntesen på ett enkelt sätt

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med undersökande arbetssätt, laborationer, fältstudier såväl som att söka information i böcker och på nätet.

Redovisningsform

Det fortlöpande arbetet kommer att redovisas i form av inlämningsuppgifter och diskussioner på lektioner. Vid ett par tillfällen under perioden kommer vi ha skriftliga prov som kommer ge tillfälle till att visa förmågan att använda ord och begrepp för att beskriva t. ex. varför växter är så viktiga för oss människor.

Bedömning

Det fortlöpande arbetet kommer att bedömas på inlämningsuppgifter samt diskussioner på lektionerna. 

Reflektion

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: