Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öka barnens förmåga till tillit till sig själva i vardagsarbetet , i på- och avklädningssituationen.

Skapad 2016-09-15 09:54 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Vi vill få barnen att nå sin proximala utvecklingszon i sin på och avklädning.
Förskola

SYFTE:

Att få barnen att klä på/av sig själva och veta vilka kläder som behövs efter väder. Dessa barn ska börja skolan hösten 2017 och vi vill förbereda dem för det.  

Innehåll

Strävansmål:

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi ska utmana barnens förmågor att klä på sig själva och förstå och tillämpa vilka kläder som behövs för dagens väder, så att barnen kan utveckla sin självständighet.

Vi utmanar barnens förmågor att förstå, värdera, minnas och tillämpa begrepp och ordens betydelse kopplat till på- och avklädning.

Vi vill att alla våra barn ska känna att "Jag kan" och "Jag är bra som jag är". Vi vill att de ska känna så hela dagen.
Vi pedagoger finns i hallen som stöd och hjälp. Vi använder hall-situationen som en del av undervisningen för att lära barnen begrepp och sätta ord på det de gör.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka

Hela Ekorren, alla barn och pedagoger.

Barngruppen befinner sig på olika utvecklingsnivåer och har olika proximala utvecklingszoner. Vi utmanar varje individuellt barn utifrån detta. Vi pedagoger är projektledare som hjälper och stöttar där det behövs.  

Förberedelser:

Vi pedagoger förbereder oss genom den dagliga planeringen då vi vet vem som ska vara inne och ute. Den första pedagogen och barn som kommer på morgonen sätter upp bilder på vilket väder och vilka kläder på klädschemat tillsammans med de barn som kommit.

Aktiviteter:

Utgång

Pedagog 1 Runt 8,20-8,30 går de barn som kommit ut i hallen och börjar klä på sig. På torkskåpet sitter det ett bildschema som visar vilka kläder som behövs idag. Det finns även bilder vilket väder det är. Pedagogen finns i hallen och hjälper till vid behov. De dagar då gruppen ska lämna gården ser pedagogen till att alla barnen har sina ryggsäckar med sig och att de sätter på sig västar. 

Pedagog 2 kommer 8,30 alt. 9,00 beroende på dag. Kommer den innan gruppen gått ut hjälper den till med utgången. Kommer den efter ser den till att pedagogernas ryggsäckar är packade och klara. 

Pedagog 3  kommer kl. 9,00 och sammanstrålar ute på gården med gruppen. 

Ingång:

Pedagog 1 går in och tar av sig och hjälper ca.6 barn vid behov. Pedagog 1 går in med barnen i badrummet och sedan in på samlingen. 

Pedagog 2 går in efter ca. 5 min. och tar med sig ca. 6 barn. Pedagog 2 tar med sig dessa barn in i badrummet och sedan in på samlingen. 

Pedagog 3 går in med resterande barn efter ca. 5 min. Tar samtidigt med sig matvagnen upp på avdelningen. Barnen tar av sig och går in i badrummet för att sedan in på samlingen och pedagog 3 dukar tillsammans med "veckans kompis". 

 

Efterarbete:

I slutet på veckan frågar vi barnen under samlingen hur de tycker det gått i veckan. Vi reflekterar/analyserar även på våra checkpoints. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: