Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, läs- och skrivutveckling

Skapad 2016-09-15 10:03 i Heby skola F-6 Heby
Läs- och skrivutveckling.
Grundskola 3

Innehåll

Läs- och skrivutveckling

Målet med undervisningen är att utveckla elevens förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Vi kommer under året att jobba med olika arbetsområden, t.ex. faktatexter, sagor och skönlitterära texter. Dessa ligger till grund för vår bedömning av läs- och skrivutvecklingen.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din läs- och skrivutveckling.

Eleven ska kunna:

  • läsa och förstå vad en text innehåller.
  • skriva meningar med stor bokstav och punkt.
  • skriva så att andra kan förstå och se vad du har skrivit.
  • kunna stava rätt till de ord som ofta används.
  • tala så andra förstår genom att beskriva och berätta.
  • delta i samtal

Eleven ska lära sig:

  • skriva enkla faktatexter, sagor, berättelser och dikter.
  • förstå vad texten handlar om och kunna förklara för sina kamrater.
  • tala om texter vi läst eller hört.
  • rita en bild till det du har skrivit.

Matriser

Bedömningsmall svenska år 2

Läsa

På väg att uppnå
Har uppnått
Läser berättelser och texter och kan svara på enkla frågor om innehållet.
Läser och förstår enkla faktatexter och arbetsbeskrivningar.
Läser med mer flyt
Läser och försöker rätta sina egna texter.

Skriva

På väg att uppnå
Har uppnått
Skriver ord med bara små bokstäver, snyggt och på rätt sätt.
Skriver mellanrum mellan orden.
Använder stor bokstav och punkt i en mening.
Kan stava rätt till de ord jag ofta använder.
Skriver sammanhängande korta berättelser.
Skriver kortare texter på datorn.

Tala/Lyssna

På väg att uppnå
Har uppnått
Kan berätta en händelse i rätt ordning så som det faktiskt hände.
Är med i gruppdiskussioner i liten grupp.
Kan lyssna och vänta på sin tur.
Vågar agera inför större grupp.
Kan ta emot och ge enkla instruktioner.

Konkreta mål

På väg att uppnå
Har uppnått
Kunna hela alfabetet i rätt ordning frän A-Ö
Känna till våra nio vokaler samt känna till att övriga bokstäver i alfabetet kallas konsonanter.
Känna till hur korta och långa vokaler låter samt hur dessa kan urskiljas i texter.
Känna till de tre ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: