Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minecraft Landvetterskolan 7-9 C-D

Skapad 2016-09-15 11:55 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Teknik Biologi SO (år 1-3) Fysik Matematik NO (år 1-3) Kemi

Innehåll

Politikernas vision

Politikerna i Härryda kommun har fyra mål för Landvetter Södra: 

 • Den mänskliga staden - för alla (miljö, fritid, kultur) 
 • Den moderna staden - stationssamhälle (god kommunikation)
 • Den innovativa staden - social och teknisk forskning på topp
 • Den internationella staden - Landvetter Södra och omvärlden hör ihop

Undervisningen

 • Du kommer få vara med och påverka hur framtidens samhälle, Landvetter Södra kommer att se ut genom att bygga upp ett nytt samhälle i Minecraft. 
 • Klassen kommer att få låna en dator (PC) under höstterminen 2016.
 • Du kommer att få fördjupa dina kunskaper i matematik, NO och teknik för att kunna använda dem i Projekt Landvetter Södra.
 • En del av Projekt Landvetter Södra ska visas i Minecraft och då ska Lantmäteriets karta över Härryda kommun användas. 
 • Du kommer att få arbeta själv ibland men oftast behöver du samarbeta med en eller flera klasskamrater för att projektet ska bli så bra som möjligt.
 • Projektet ska vara klart i december 2016. (prel.)
 • Minecraftkunskap för vetgiriga: http://minecraftbloggen.se

 

Till lärare:

Möjliga arbetsområden (utifrån fakta från kommunens tjänstemän):

 • Konstruktion av geometriska figurer (byggnader) och användning av skala
 • Användning av symmetri och mönster vid konstruktioner
 • Beräkna kostnader i byggprojekt och jämföra skola, hyreshus, industrilokal och enfamiljshus.
 • Hållfasta konstruktioner (hus, broar) samt materialval
 • Återvinningssystem
 • Beräkna månadslön för olika yrken (t.ex. butiksbiträde/lärare/civiliingenjör/flygplatschef) utifrån timpenning och därefter beräkna hur mycket av deras lön som tillfaller Härryda kommun i kommunalskatt.

 • Hur många träd måste huggas ner?

 • Hur mycket koldioxid har legat bundet i skogen?

 • Fördela åldersgrupper procentuellt utifrån Härryda kommuns/Sveriges åldersgrupperingar idag

 • Hur kommer befolkningens etnicitet se ut om den ska fördelas utifrån hur det ser ut i Sverige idag?

 • Hur ska Landvetter Södra planera för belysning och ett tryggt samhälle?
 • Hur stor odlingsyta behövs för att 25 000 invånare ska vara självförsörjande?

 • Hur ska vi transportera människor och varor?

 • Hur stor del av ytan ska vara grönområde, bostadsområde, verksamhetsområde (butiker, bibliotek, skola m.m.) och industriområde?

 • Hur ska Landvetter Södra kunna ha ett hållbart ekologiskt fotavtryck - hur påverkar det individ, samhälle och miljö?

 • Förstå koordinatsystem utifrån Minecraftpositioner
 • Hur påverkas djurlivet?
 • Hur ska samhället ordna med vatten och avlopp?
 • Hur mycket vatten behövs till Landvetter Södra varje dag/månad/år - samt kostnad för detta.
 • Hur ska Landvetter Södra begränsa energikonsumtionen och öka konsumtionen av förnyelsebar energi?

Förmågor att utveckla

Till lärare:

Det är många olika förmågor som går att utveckla inom ämnena Ma, NO och Teknik. Välj själv vilka förmågor som du vill koppla till projekt Landvetter Södra i din planering.

Centralt innehåll

Till lärare:

Det centrala innehållet kan variera beroende på hur du vill lägga upp klassens projekt.

Välj efter eget behov.

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: