Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musicera tillsammans år 4-6

Skapad 2016-09-15 12:31 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Nya elever ny fröken så vi börjar här.
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi lär oss att samverka i musiska former. Var och en bidrar med egen lust och vilja. Vi lär oss alla tillsammans, på många olika sätt!

Innehåll

Vi lär oss att samverka genom att följa och utveckla ett lektionsinnehåll som är designat utifrån LGR 11 och då specifikt utifrån kursplanen i musikämnet. Vi arbetar med valda centrala mål mot utvecklandet av förmågor som motsvarar kunskapskraven. 

Eftersom eleverna och jag bekantar oss medan vi lär oss är det centrala för denna lokala planering att vi hittar en fungerande form i det gemensamma klassrumsarbetet som är lustfylld och inkluderande. Detta avses ge grundförutsättningarna för fortsatt interaktiva och stimulerande lärsammanhang och för vidare förkovring.

En kunskapsmatris i musik finns här på Unikum och där man kan följa och kommentera bedömningen. (Unikum/Planering/Musik/Bedömningsmatris)

En Musiklogg skapas genom att elever skriver om eget lärande under fliken uppgifter. (Unikum/Planering/Musik/Uppgifter

Elever och brukare kan också skriva i kommentarrutorna under varje lokal pedagogisk planering.

Jag svarar alltid!

Lektionsinnehåll ht 2016

V.34. Jag tror du står och sover.

V. 35 Puls, takt och rytm...

V. 36 - 38 Don't worry - be happy.

V. 40 Lushlife, twist och Sara Larsson.

V. 41 Du är det finaste jag vet.

V. 42 - 43 Kizunguzungu.

Sist i varje lektionsplanering finns rubrikerna "Ord för att beskriva musik" och "Sökord". Där kan du kan välja en eller flera punkter att skriva om när du vill berätta om vad du lärt dig. Kommer du igång att skriva så lovar jag att svara varje gång och jag kommer då ibland att fråga något som kanske kan öka din måluppfyllnad. 

Uppgifter

  • Skriv om vad du lärde dig kring Sång till friheten

  • Skriv vad du lärde dig kring Sång till friheten

  • Skriv vad du lärde dig kring Sång till friheten

  • Skriv om vad du lärde dig på lektionen "Jag tror du står och sover".

  • Skriv om vad du lärde dig på lektionen "Puls, takt och rytmserie".

  • Skriv om vad du lärde dig på lektionerna "Don't worry - be happy"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: