Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk i åk 6

Skapad 2016-09-15 12:59 i Öjersjö Brunn Partille
.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Eleverna får lära sig att använda olika matlagningstekniker för enkla maträtter med varierade livsmedel samt kopplingar till hälsa, ekonomi och miljö = HEM. Vidare kommer eleverna att få utveckla sina kunskaper om enkel ekonomi och begrepp och dess betydelse för dem som konsumenter. De ska också få lära sig om skillnad på reklam och vanlig information. Vi läser om och jämföra priser på olika varor och hur de påverkar miljö och hälsa. Eleverna ska få möjlighet att skriva omdömen om hur arbetsprocessen har gått.

Innehåll

Syfte

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 

Planering

Du ska under den här terminen öva på de grundläggande matlagningsmetoderna. Det innebär att koka, steka, använda ugnen, baka med bakpulver. baka med jäst och göra en enkel redning. Du kommer också att få mer kännedom om olika livsmedel, om matens betydelse för att må bra och om hur vi kan planera  måltider samt lära dig läsa, tolka och följa ett recept.   Hur får du veckopengen att räcka till? Vi läser om ekonomi i hemmet och vad pengarna ska räcka till och vi lär oss också olika begrepp och dess betydelse för oss som konsumenter.  Vad är skillnaden på reklam och konsumentinformation? Vi tittar och analyserar några reklambilder samt även vanlig information. Vi läser också om priser på olika varor och hur de påverkar vår hälsa och miljö- Fairtrade.

 

Metod/ innehåll

Vi kommer att laga olika maträtter och träna på de olika metoderna och hur man använder recept. Vi kommer att ha teori om ekonomi och näringslära samt reklam och konsumentinformation och dess skillnader. Eleverna kommer att utvärderas både muntligt och skriftligt. 

Centralt innehåll

Mat, måltider och hälsa:

¤Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. ¤Bakning och matlagning och olika metoder för detta. ¤Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet. ¤Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt. ¤Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. ¤Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag. ¤Måltidens betydelse för gemenskap.

Konsumtion och ekonomi:

¤Ungas ekonomi, sparande och konsumtion. ¤Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation. ¤Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Miljö och livsstil:

¤Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. ¤Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. ¤

Tidsplan

Tidsplan: Ht 2020

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap åk 6

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
,
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
.
Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: