Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes och förbränning

Skapad 2016-09-15 13:39 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Visste du att fotosyntesen är växternas enda sätt att skaffa sig energi. Utan växter kan inga djur leva, inte heller människan. Hur fungerar fotosyntesen och vad händer med alla löv och döda djur? Det och mycket mer ska vi ta reda på i det här temat.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

utveckla din förmåga att:   

 • använda dina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar.
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen, samhället och inuti människan.

 

Centralt innehåll:

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen:

” Djur, växter och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband…samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter”.

”Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner… tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter oh tidningsartiklar”.

I detta kapitel får du läsa om:

 • Hur gröna växter använder energin från solljuset.
 • Vad fotosyntes är.
 • Vad förbränning är.
 • Hur energi rör sig i näringskedjor.
 • Hur olika arter är beroende av varandra. Viktiga ord och begrepp:
 • Fotosyntes, Koldioxid, Energi, Syre, Förbränning, Näringskedja, Samband

 

Arbetssätt

 • Läsa texter om fotosyntes.
 • Rollspel med fotosyntes i fokus.
 • Rita fotosyntes/förbränningens förlopp tillsammans i klassen.
 • Skapa en presentation med egna valda arter.
 • Enkla försök och dokumentation av dessa.
 • Redovisning i små grupper (v.38).

 

Bedömning: 

Du kommer att bedömas efter din förmåga:

 • att delta i diskussioner där du framför dina åsikter, ställer frågor och bemöter andras åsikter.
 • att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.
 • under redovisningen kommer du kunna visa hur väl du har förstått fotosyntes/förbränning med hjälp av biologins begrepp och sätta in detta i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: