Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelselek

Skapad 2016-09-15 13:58 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Lär vi när vi leker? Genom leken hittar vi rörelsen på ett naturligt sätt. Eleverna tränar på att interagera med varandra,följa regler och lösa problem. I lekmomentet tränar vi även ledarskap och inkludering och demokrati.

Innehåll

 

Lek, övningar.
Block/3 veckor

Förmåga att utveckla:
-
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet
- Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Syfte:
-
Utveckla rörelseglädje, koordination, förståelse för grunderna i lek och spel.
- Utveckla förmågan att samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-
Vi arbetar med sammansatta grundformer i kombination med redskap.

- Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljö som påverkar valet av fysisk aktivitet
- Förebygga skador.
- Ord och begrepp för samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
-
Vi arbetar med att öva våran koordination (öga-hand, öga-fot).
- Sammansatta grundformer som springa, klättra hoppa, åla. .
- Vi tränar på att lära oss grunden i lek och spel, följa regler, samarbeta, hänsynstagande osv.
- Upplevelser av olika lekar och spel.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
-
Hur eleverna använder sin kropp i de olika övningarna.
- Hur eleverna följer regler, tar hänsyn, samarbetar samt förstår grunden till lek och spel.
- Hur eleverna samtalar om den egna upplevelsen av aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: