Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2016-09-15 14:09 i Stavby skola Uppsala
Etik och moral
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hur gör människor och varför? Vad styr mina handlingar? Varför gör jag som jag gör? Vad är rätt och vad är fel? Vad är ett samvete?

Innehåll

Etik och moral

Vad är rätt och vad är fel? I det här arbetsområdet kommer vi att ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 1. Film: Maktlekar
 2. Arbeta i boken med s. 4-11 (lögn, får man säga vad som helst, hur visar man ilska, gyllene regeln, svälten i världen, hjälporganisationer, blir vi lyckligare av att hjälpa andra?)
 3. Filmer: All rätt i världen – rättvis handel
 4. Film: Ramp - arg
 5. Arbeta i boken med s. 62-67 (fakta och värderingar, vad formar våra värderingar, har kärleken gränser, grupptryck, vem gör mest fel)
 6. Film: Ramp - tonårsmakt
 7. Arbeta i boken med s. 152-153 (kompisar och svek, Buber: de goda människornas tystnad)
 8. Numrera etiska påståenden, sammanställ och diskutera.
 9. Arbeta i boken med s. 260-261 (rätt och fel, etiska modeller)
 10. Gå igenom de olika etiska modellerna.Konsekvensetik Sinnelagsetik Pliktetik Dygdetik
 11. De olika dygderna.

Arbettsätt: Film, bokens texter, situationer och diskussioner, värderingsövningar, skriftlig dokumentation

Så visar du dina kunskaper: Skriftlig dokumentation Deltagande i diskussioner

Uppgifter

 • Uppgifter i etik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar

Resonera om moraliska frågor
Förmågan att resonera och argumentera
Du kan resonera och argumentera med något argument och beskriver hur du tänker. Du använder några begrepp på ett sätt som fungerar ganska bra. Du förstår de etiska modellerna och kan använda dem på ett ganska bra sätt.
Du kan resonera och argumentera med flera argument, både för och emot, och beskriver hur du tänkt. Du använder flera begrepp på ett sätt som fungerar bra. Du förstår de etiska modellerna bra och använder de etiska modellerna på ett bra sätt.
Du kan resonera och argumentera med flera argument och ur olika perspektiv, både för och emot, och beskriver hur du tänkt. Du använder många begrepp på ett sätt som fungerar bra. Du förstår de etiska modellerna mycket bra och kan tillämpa dem på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: