Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgar sv år 5

Skapad 2016-09-15 14:13 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
LPP Prima sv år 5
Grundskola 5 Svenska
Det här temat handlar om älgar. Älgen är ett stort, vilt däggdjur som finns i Sveriges natur. Älgens värsta fiende är människan. I temat om älgar kommer du att få skriva olika typer av texter. Det du skriver ska någon läsa för att sedan förstå dina tankar och känslor. Det innebär att du måste välja bland dina ord och använda de skrivregler vi har för att underlätta läsandet. Visst hjälper det till när texten har rubrik , stor bokstav, skiljetecken, nytt stycke, varierat språk och en bild eller ett foto som illustrerar innehållet? Det finns också olika modeller för olika texter så att det blir lättare att skriva och läsa. Detta ska du få träna på i temat om älgar. (Prima sv 5 s 26)

Innehåll

Under fyra veckor kommer du att arbeta med och bli bedömd på följande kunskapskrav:

SKRIVA

  • Kunna skriva olika typer av texter. Detta tränar du på genom att skriva faktatext, miljöbeskrivning, berättelse, insändare och en saga.
  • Kunna ge omdömen om texters innehåll. Detta tränar du på genom att muntligt presentera i grupp att motivera dina åsikter om olika texters innehåll.
  • Kunna bearbeta och förbättra texter efter respons. Du kommer att skriva texter som du kommer att få läsa upp och få respons på av dina kompisar och därefter förbättra dem.
  • Kunna använda regler för språkriktighet. Du kommer att bearbeta dina skrivna texter både vad gäller stavning och meningsbyggnad.

LÄSA

  • Läsa olika typer av texter med flyt. Du kommer att läsa olika typer av texter både högt och tyst .
  • Kunna analysera bilder. Du kommer att få träna på att välja rätt bild till olika texter. Du kommer även att få arbeta med hur texter kan ge inre bilder. 

SAMTALA

  • Kunna redovisa muntligt. Du kommer att få redovisa dina texter och diskutera i gruppen.
  • Kunna samtala om ett givet ämne. Du kommer att diskutera dina och andras åsikter om texter och olika argument i gruppen.

Uppgifter

  • Älgar

Matriser

Sv
Svenska 4-6

E
C
A
Läsa med flyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Budskap & upplevelse
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat. .
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Kombinera text & annan estetik
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtala
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: