Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landvetter södra - ett Minecraftprojekt, Landvetterskolan 6-8CD

Skapad 2016-09-15 14:26 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 6 – 9 Svenska Biologi Teknik Fysik Samhällskunskap
Härryda kommun skriver på sin hemsida (http://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/landvettersodra/minecraftlandvettersodra.4.69f5d6ac154de391072969d0.html): "Som ett av de första stegen i att skapa vårt nya samhälle vill vi involvera våra elever i grundskolan. Detta gör vi genom att de, klassvis, får bygga det nya samhället i byggspelet Minecraft med år 2026 som mål. Dessutom får de genom projektet möjlighet att vara med och påverka utvecklingen på riktigt, det kan exempelvis bli så att något av elevförslagen blir verklighet i det nya samhälle som vi ska bygga."

Innehåll

Kommunen har fyra politiska inriktningsmål för Landvetter södra:

 • Den mänskliga staden. 
 • Den moderna staden. 
 • Den internationella staden.
 • Den innovativa staden. 

Vi kommer i vårt arbete fokusera på första inriktningsmålet; "Den mänskliga staden":Ta tillvara på miljön och områdets karaktär, bygg efter de förutsättningar som finns i området. Det ska finnas ett stort utbud av idrott, kultur och upplevelser. Det ska också vara en demokratisk och jämlik stad – en stad för alla.

 

Vi kommer i klass och grupp arbeta med följande frågeställningar: 

 • Vilka samhällsfunktioner behöver finnas tillgängliga i området? (skola, fritidshall, kommunikation, energiförsörjning, bostäder, kontor, köpcentra, butiker, allmänna ytor, avfallshantering, infrastruktur etc.)
 • Vad finns det för förutsättningar/möjligheter?
 • Vad finns det för önskemål/krav?
 • Vem skall nyttja den här samhällsfunktionen eller platsen? Hur får jag reda på det?
 • Hur främjas demokratin och jämlikheten i samhället?

Staden/samhället ska även konstrueras i Minecraft.

Loggbok förs under hela arbetet. Rapport lämnas in. Film på 3-5 min. som redovisar staden och visionen. 

Resultatet skall var hållbart och ge nytta åt samhället och dess invånare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: