Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1 ht 2016

Skapad 2016-09-15 14:30 i Surteskolan Ale
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Ur Lgr11

Motiv

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människans välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren hat stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

  att utveckla sin förmåga att:

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på

  hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten.

Centralt innehåll

Rörelse

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i

  redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik, såväl inomhus som utomhus.

• Enkla lekar och danser och rörelser till musik.

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

• Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse

• Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

• Allemansrättens grunder.

• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse..

Kunskapskrav

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

utföra grovmotoriska rörelser
utföra enklare lekar, danser och aktiviteter inomhus och utomhus
förstå och följa regler i lekar och danser
utföra lekar och rörelser i vatten. Kunna simma med simdyna.
förstå begrepp inom idrott och hälsa

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:


leka inom- och utomhus                                                                                   genomföra vandring i skogsterräng (Vättlefjäll)
öva på förflyttning i olika redskapsbanor och träna i olika gymnastikredskap
öva på rörelser och danser till musik
åka till badhuset i Skepplanda 2 gånger
tala om olika kroppsdelars namn och var de finns på kroppen
genomföra grundträning till friidrott ( hoppa, kasta, springa )
öva på enklare form av avslappning
förklara enklare begrepp så som kort, lång, snabb, uthållig
åka skridsko                                                                                                            prova på småbollspel och bollspel   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: