Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 14 - åk 7 ty SH -"Das bin ich"

Skapad 2016-09-15 14:43 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer vi att repetera sexans kurs och utveckla densamma. Vi kommer att gå igenom olika grammatiska moment med.

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

Du ska  kunna formulera dig i tal och skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.

 

INNEHÅLL

Arbetsområdet avser kunskapsområdet skriva och läsa o förstå.

GENOMFÖRANDE

Du ska kunna:

*presentera dig och din familj

*andra släktskapsord

*böja verb i presens,

*kunna perfekt (dåtid)

*läsa och översätta texter,

*samtala med klasskompisar och lärare,

*lyssna på texter, 

*titta på tyskspråkiga program,

*träna på ord, fraser och grammatiska moment.

 

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under veckorna 39-48. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut. 

 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift samt att kunna läsa och förstå olika slags texter anpassade till språknivån.

 

 

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

 

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov när vi har avslutat arbetsområdet.

KURSPLANEMÅL

Formulera dig och kommunicera i skrift/läsa o förstå texter av olika slag anpassade till språknivån.  

Matriser

M2
Jä HT 16 ty åk 7 - DAS BIN ICH

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur du uttrycker dig när du skriver tyska.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftlig framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
läsa o förstå
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: