Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BL OS - Bildmontage

Skapad 2016-09-15 14:46 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 9
Du skall få jobba i grupp, 2 och 2 och göra ett bildmontage av konstbilder som skall berätta om OS. Vi kommer göra en bildanalys och både ge och ta repons. Avslutar arbetet med en presentation.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- återanvända konstbilder till ett bildmontage

- framställa berättande bilder

- tänka nytt, se lösningar, komma på ideer

- bildanalys

- ge respons och ta respons och har möjligheten att göra ändringar och förbättringar

- presentera 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömmer vad du visat att du kan utifrån;

- framställa berättande bilder utifrån uppgiften

- att komma på ideer och lösningar

- bildanalysen

- ge respons och ta respons

- presentation

Undervisning – Genomförande och tidsplan

2 veckors arbete, både bild och slöjd och Svenskatid

Grupparbete 2 och 2. 

Matriser

Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Elevens förmåga att kombinera bildelement
Eleven kan kombinera olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan kombinera olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan kombinera olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Elevens förmåga att presentera sina bilder
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativ god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Elevens förmåga att prata om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: