Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2016-09-15 14:55 i Hindås skola Härryda
Grundskola 3 Engelska
Vi lär oss samt befäster hälsningsfraser, att presentera sig själv och närstående vid namn, ålder och var man kommer ifrån samt tillhörande frågor, räkneorden 1 - 20.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

 

Konkretisering

Vi lär oss samt befäster hälsningsfraser, att presentera sig själv och närstående vid namn, ålder och var man kommer ifrån samt tillhörande frågor, räkneorden 1 - 20. 

Du ska
 • kunna räkna från 1 - 20
 • kunna presentera dig själv och andra.
 • kunna fraserna "What's your name?" samt svara "My name's ..." 
 • kunna fraserna "How old are you?" samt svara "I'm ... years old."
 • kunna fraserna "Where are you from?" samt svara "I'm from ..."
 • kunna några enkla hälsningsfraser
 • kunna färgernas namn,berätta vilken färg saker har och vilken deras favoritfärg är.
 • kunna säga namn på kläder och berätta vilka du har på dig.
 • kunna säga namnet på vanliga fordon.
 • kunna säga namnet på några möbler och berätta vad de har för möbler i sitt rum.
 • kunna säga veckodagarna och berätta vilken veckodag du gillar bäst
 • kunna namnet på några vanliga husdjur och vilda djur.
 • kunna namnet på några vanliga sporter.
 • kunna benämna några vanliga maträtter.
 • kunna namnen på godis och några instrument.
 • kunna säga hela klockslaget.
 • kunna säga vilken glassmak du vill köpa och några strandaktiviteter.
 • kunna månaderna och säga vilken månad du fyller år.
 • kunna känna igen några vanliga skyltar som finns i affärer.
 • kunna benämna några frukter.
 • kunna nämna några vanliga saker som finns i klassrummet.
 • kunna benämna några kroppsdelar
 • kunna följa uppmaningar.

2. Undervisning/arbetssätt- elevdel

Vi kommer att arbeta med texter från Textbook, göra konversationsövningar i par som anknyter till texten.  Vi kommer att  lyssna på talad engelska, öva på att formulera sig i i vardagligt språk och jobba med diverse tal- och hörövningar. Vi kommer även att arbeta med övningar i Workbook som hör till texterna.

3. Bedömning- elevdel

Bedömning kommer att ske genom deltagande vid lektionerna, arbete i workbook och genom läxförhör. 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

Undervisningen i ämnet engelska syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga och att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: