Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd i årskurs 3

Skapad 2016-09-15 14:59 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Idrott och hälsa NO (år 1-3) Matematik Bild Svenska Slöjd Musik Engelska Teknik
Att slöjda är ett sätt att uttrycka sig, att få skapa något eget, på samma sätt som att dansa, måla eller spela musik. Idag får alla elever pröva på att slöjda i olika material i skolan. Att slöjda är ett sätt att bli bra på problemlösning och att utveckla fantasi och skaparförmåga eftersom man använder teori och praktik.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleven:

• utveckla förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

• utveckla ett arbetssätt som börjar i en tanke och genom sinnesupplevelser och praktiskt arbete blir en färdig, konkret produkt.

• utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

• utveckla sin nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material.

• utveckla sin förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

• utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion.

• utveckla förtrogenhet med för slöjden relevanta begrepp.

• utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

 

Det här ska du lära dig.

Du som elev ska utveckla din förmåga :

• att använda olika redskap och maskiner.

• att känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper.

• att använda dina egna idéer.

• att kunna planera hur du ska göra och hur din slöjdprodukt ska se ut.

• att praktiskt kunna göra färdigt din slöjdprodukt.

• att utvärdera hur resultatet blev – för att kunna gå vidare till nya utmaningar.

• att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar hur din slöjdprodukt blir.

• att använda rätt ord för rätt sak eller sammanhang.

• att arbeta säkert i slöjden.

Så här kommer vi att arbeta.

Textil, trä och metall - materialens egenskaper och användningsområden och ursprung.

• Handverktyg, redskap och maskiner - hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Pröva på enkla former av några hantverkstekniker.

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

• Följa arbetsgången från idé till färdig produkt.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Vi kommer att bedöma din förmåga: • att arbeta med olika material och uttrycksformer. • att använda dina egna idéer och lösa problem som dyker upp, samt värdera slutresultatet

• att våga använda olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

• att se sambandet mellan färg, form, funktion och konstruktion.

• att kunna använda rätt ord för rätt sak eller sammanhang.

• att arbeta säkert i slöjden och ha förståelse för arbetsmiljön.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: