Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Årskurs 3

Skapad 2016-09-15 15:17 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
När du läser en text, är det viktigaste att du förstår vad det är du läser. En duktig läsare använder olika knep, strategier, som hjälp för att förstå innehållet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Syfte och förmågor

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa. 

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

Kunskapskrav

Se nedan.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsebok
 • Arbetsbok
 • Läsförståelseuppgifter
 • Svåra ord och fraser 

Bedömning

Genom att göra olika läsförståelseuppgifter visar du din förmåga att förstå och tolka texter. 

Genom att göra olika läsförståelseuppgifter visar du din förmåga att reflektera över innehållet och kunna samtala om det.

 • Du ska kunna få inre bilder i huvudet när du läser.
 • Du ska kunna göra textkopplingar.
 • Du ska kunna göra förutsägelser.
 • Du ska kunna ställa dig egna frågor till en text.
 • Du ska kunna besvara frågor på olika nivåer.
 • Du ska kunna stanna upp och fundera när det är något du inte förstår.
 • Du ska kunna dra slutsatser utifrån det du läst.
 • Du ska kunna sammanfatta det viktigaste av innehållet.
 • Du ska kunna samtala om och reflektera över innehållet i texter.

Arbetstid

6 veckor 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: