Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året Runt åk 1

Skapad 2016-09-15 15:32 i Hindås skola Härryda
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra svenska högtider och traditioner.

Innehåll

 

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Dina mål

Du ska kunna;

 • årets månader
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna.
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • ha utelektioner
 • lyssna på genomgångar
 • få se på film
 • läsa om året och naturen
 • skriva fakta
 • få utrycka dig i bild och form
 • få träna på muntliga presentationer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO SO

Året Runt åk 1

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedöma din förmåga att:
Namnge årets månader
Namnge den månad du fyller år i
Namnge de fyra årstiderna
Berätta något som är speciellt för varje årstid
Namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller
Berätta om något djurs och någon växts livscykel och deras anpassning till de olika årstiderna.
Artbestämma minst tre växter med dess riktiga namn
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: