Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppläsning av skönlitteratur

Skapad 2016-09-15 16:05 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under några veckor att läsa böcker i olika grupper. De flesta grupper läser olika böcker. Ni läser högt för varandra och diskuterar det ni läst utifrån olika frågor. Ni kommer att få rita, prata och skriva om era tankar kring boken.

Innehåll

Syfte

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

  • Centralt innehåll
  • Sv 4-6
    Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Sv 4-6
    Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Sv 4-6
    Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

Du ska kunna använda dig av olika lässtrategier för att förstå de böcker vi läser.
Du ska delta aktivt i diskussioner kring boken du och dina kompisar läser. 

Kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma hur väl du använder dig av olika lässtrategier för att förstå de böcker vi läser.
Jag kommer också att bedöma hur aktivt du deltar i diskussioner kring boken du och dina kompisar läser. 

Arbetssätt

Vi kommer  under några veckor att läsa böcker i olika grupper. De flesta grupper läser olika böcker. Ni läser högt för varandra och diskuterar det ni läst utifrån olika frågor. 

Ni kommer att få rita, prata och skriva om era tankar kring boken. 

När vi läst klart böckerna kommer ni att få skriva en recension av boken. Den ska publiceras i Fritids/Vintergatans tidning under hösten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: