Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt planering för 3-4 åringar

Skapad 2016-09-15 16:42 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Under läsåret 2016-2017 kommer vi att lägga extra fokus på 3 och fyra åringarnas utveckling och lärande genom att ha en egen grupp. En pedagog kommer ta ansvar för gruppens inlärning och utveckling genom att genomföra åldersanpassade aktiviteter som stimulerar nya färdigheter och kunskaper. Vi kommer ha dessa aktiviteter eventuellt två dagar i veckan, måndagar och onsdagar. Områdena som vi tänker lägga fokus på är; • Sinnen, känslor och inlärning -Matematik -Naturvetenskap -Teknik • Social utveckling • Tal, språk och kommunikation • Kroppen och rörelseförmåga

Innehåll

 

Sinnen, känslor och inlärning

Barnen i de här åldrarna börjar att lära sig att tänka mer abstrakt; det kan leka med en sak och låtsas att det är något annat. En pinne kan vara ett trollspö, en låda kan vara en båt. Vi ger därför barnen möjlighet till lekar/rollekar med enkla regler som ger struktur åt de fria tankarna. De kommer att få förståelse för innebörden av begrepp som störst, längst, lika, mer än, mindre än och ordningsföljd, exempelvis att lunch kommer före middag. Vi kommer gå genom färger, årstider och väcker intresse för siffror och bokstäver.

Det kan vara fascinerande att fundera över orsak och verkan, som till exempel i byggleken - när och varför rasar bron?

 

Inlärningen kommer ske i naturliga sammanhang med hjälp av experiment, undersökning och olika uttrycksformer så som högläsning, bygg och konstruktion, dans, musik, rörelse, bild, skapande osv.

Exempel:

 • Lägg fram fem olika föremål. Låt barnen titta en liten stund på dem och säga vad de olika sakerna är. Sen får barnen blunda och då tar man bort något. När barnen tittar ska det säga vad som fattas. Låt sedan rollerna bli ombytta så att du får blunda själv. Man kan till exempel ha färger, former eller siffror som tema.

 

 

Social utveckling

Barnen kommer att utveckla sina social förmågor med hjälp av Quintus, Tio små kompisböcker, låtsaslekar/ rollekar osv. med hjälp av dessa verktyg som vi erbjuder på förskolan kommer barnet att utveckla sin empatiska förmåga och lär sig alltmer att ta hänsyn, samarbeta, kompromissa, förhandla och vänta på sin tur. De kommer att uppleva att det är helt okej att man kan också vilja gå ifrån och vara ensamma ibland som man är social. Det är inte lätt att veta alltid vad som är fel och rätt och det kan kännas svårt att skilja på egna uppfattningar och andras. Barnen kommer att träna på att förstå andra genom att att utveckla förmågan att sätta sig in i andra människors föreställningsvärld. 

 

 • Språk och kommunikation

 

Våra barn är är ofta pratsamma och tycker om rim och ramsor och lekar med ord så vi använder ett varierat och medvetet språk med barnen för att stimulera deras språk och kommunikations förmåga.

Det vi ska göra som pedagog är att ge barnen talutrymme och möjlighet till interaktion med andra.

 

Exempel:

 

 • När du svarar på frågorna om varför, ställ en följdfråga som knyter an till ämnet. På det sättet utvecklar du samtalet och hjälper barnet att träna på språket.
 • Lek affär eller andra rollekar där barnet uppmuntras att leka med ord och prata mycket.
 • Läs böcker tillsammans.
 • Fyraåringar brukar gilla att sortera och räkna saker, till exempel ”Hur många ska äta middag? Hur många knivar, gafflar och skedar behöver jag? Hur ska de ligga runt tallriken? Bredvid, bakom eller framför?” I köket kan barnet till exempel hjälpa till med att räkna hur många muggar/glas som behövs till lunch osv.
 • Det kan vara kul att klä ut sig och spela rollekar. Ge barnet gamla kläder och saker som med hjälp av fantasin kan förvandlas till något annat.
 • På biblioteket kan barnet upptäcka spännande och roliga böcker.
 • Involvera barnet genom att låta det lämna meddelanden, till exempel säga till andra barn när maten är klar och vad det är för mat osv.

 

 

Kroppen och rörelseförmåga

 • Vi kommer att träna barnen på fin- och grovmotorik med hjälp av olika aktiviteter.

 

Exempel

 • Vi kommer tillsammans med barn att pyssla, skapa till exempel forma figurer och mönster i modellera och trä eller göra halsband av små pärlor osv. Leklera ”Följa John” är en bra lek att använda sig av: Du gör en boll - barnet gör en boll, du gör en kropp - barnet gör en kropp, och så vidare. Detta är ett bra sätt för barnet att få kroppsuppfattning och prata om olika kroppsdelar. Låt barnet fortsätta att göra andra saker av leran. Låt fantasin avgöra vad det blir.
 • Vi gör en lek där barnen går som olika djur. De får berätta för varandra när de går på, i, under, bakom, bredvid någon eller något.
 • Barnen får klippa ut bilder ur gamla tidningar. Vi gör collage av bilderna.
 • Ge barnet en färdig bild och träna på att färglägga eller rita geometriska mönster och former att måla eller klippa av.
 • Bygg olika slags hus med många klossar och med många olika funktioner.
 • Skogen eller lekplatsens klätterställning är platser där barnet kan släppa loss och visa hur skicklig hon eller han har blivit på att hoppa eller klättra, balansera osv. Barn vill bli sedda, få uppskattning och bekräftelse.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: