Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige, vårt land.

Skapad 2016-09-15 16:49 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Ett arbete om vårt land!
Grundskola 4 Biologi Geografi Svenska
Äntligen ska vi börja arbeta med vårt land!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du efter avslutat arbete ska kunna jämföra hur det är att leva i olika delar av vårt land och hur människa, natur och samhälle tillsammans påverkar hur människor lever. Du ska också kunna beskriva de olika naturtyper som finns i Sverige och hur naturen förändras och varför.

Under arbetet kommer du också att utveckla din förmåga att läsa och skriva faktatexter

Bedömning - vad och hur

Du ska veta var olika landskap, orter och vatten ligger och hur stora eller små de är

Du ska kunna använda och läsa ut information från kartor.

Du ska kunna berätta om vilka konsekvenser olika natur/kulturlandskap har för människor och djur.

Du ska också se vilka samband som finns mellan natur/naturresurser och befolkning

Du ska kunna berätta om hur och varför landskapet/naturen förändras.

Du ska kunna beskriva olika naturtyper.

 

Undervisning och arbetsformer

För att kunna det ska du lära hur de olika landskapen "ser ut".
Du behöver bl a ta reda på följande;

Var i landet(använd väderstreck och naturområde) ligger landskapet?
Bor det många människor här?
Vad arbetar man med?
Vad har man för klimat?
Hur ser naturen ut?

Varför ser det ut som det gör?

 

Uppgifter

 • Vi testar!

 • Geografi - jämförelse mellan landskap

 • So: Geografi. Sverige vårt Land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: