Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på stjärnan

Skapad 2016-09-15 18:15 i Knutsbo förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Skapa trygghet genom rutiner. Barnen behöver bli trygga i våran verksamhet genom fasta rutiner.

Innehåll

SYFTE

Barnen behöver bli trygga för att kunna lära och växa som individer.

METOD

Vi följer fasta rutiner enligt följande:

Alla barn på förskolan lämnas på stjärnan av vårdnashavarna.

Innan frukost går barn och pedagoger till respektive avdelning.

Vi äter frukost kl 7.45 uppdelade i 2 rum. Efter frukost är det hand och muntvätt.

Fri lek i de olika rummen på avdelningen med pedagoger delaktiga.

Klockan 9.00 byter vi blöjor på barnen.

C:a 9.20 ringer vi i klockan för städning med delaktiga barn.

Fruktsamling i 3 grupper med sång, dans och ramsor.

De stora barnen går på toaletten. Vi klär de små och därefter uppmuntrar vi de stora att klä sig själva.

Fri utelek med engagerade pedagoger.

C.a 10.50, städar pedagoger och barn gården på uppmaning av oss pedagoger.

C:a 11.00 går vi in 4 barn och en pedagog i taget.

Vi byter blöjor på våra barn och de övriga barnen går på toaletten. Barnen samlas efterhand på siffermattan för en sångstund.

En pedagog dukar till lunch och knackar sedan på dörren och presenterar dagens lunch för barnen.

Barnen sätter sig på sina platser och äter. Därefter är det tvätt av händer och mun.

De barn som går på toaletten gör det innan vilan.

Barnen vilar i 3 rum. De yngsta i rummet längst in. Mellanbarnen som får sova gör det i siffermatterummet och lyssnar på ett sagoband.

De stora barnen vilar i blåmatterummet och vi läser en saga.

Efter vilan går de vakna barnen in i målarrummet för lugna aktiviteter ex måla, spela spel eller gör halsband etc.

Efterhand väcker vi barnen efter den tid de får sova, vi byter blöjor efter vilan.

C.a 14.00 dukar en pedagog till mellanmål och ringer i klockan för städning och därefter mellanmål.

Efter mellanmålet klär vi oss och går ut på gården för utelek.

Solen och månen kommer över till lilla gården kl 16.00.

17.00 stänger förskolan.

 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Mycket ska dokumenteras. Våra rutiner dokumenteras genom bilder som sitter uppe på väggarna. Alla pedagoger dokumenterar. Dokumentationen sker fortlöpande.

 

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

UPPLÄGG

Dokumentationen sker fortlöpande genom hela året. Vi gör en utvärdering på utvärderingsdagen i juni.

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När gör vi uppföljning och utvärdering?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: