Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Kattfoten

Skapad 2016-09-15 18:32 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill att barnens dag på förskolan ska bli så lugn och trygg som möjligt. För att nå dit måste samspel mellan barn och vuxna fungera.

Innehåll

Vi arbetar först och främst på att få barnen att känna trygghet vilket ger grunden för fortsatt lek och lärande där vi utgår ifrån att varje barn är unikt och kompetent och därför KAN barnet. Vi lägger stor vikt i barnens lek i vår verksamhet. Varje stund på dagen är en lärostund där varje pedagog finns med som stöd. Vi arbetar aktivt med lärmiljöerna som är i ständig förändring utifrån barnets intresse skapar vi material som ska utmana och stimulera deras lärande. Vi har valt att arbeta med åldersindelade grupper, vi anser att det är ett bra sätt att möta varje barns individuella utveckling. 

Både tal & teckenspråk utvecklas parallellt genom leken, de dagliga samtalen och aktiviteter. För att förstå barnens lärprocess är det viktigt att vi är lyhörda och kommunicerar både verbalt och kroppsligt.

 En dag på Kattfoten

6.30 Förskolan öppnar

7.30 Frukost

8.00 Fri lek

8.30 Blöjbyten/toalett besök

9.00 Fruktstund/samling

9.30 Planerad aktivitet

10.45 Handtvätt ev. toa och blöjbyte

11.00 Lunch

11.45 -13.00 sovvila /läsvila

13.00-14.15  Lugna lekar

14.45 Handtvätt

14.30 Mellanmål

14.45 Toalettbesök & blöjbyten

15:00 Fri lek ute eller inomhus.

16.00 Hopslagning med andra avdelningen

17.00 Förskolan stänger

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: