Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 vecka 35-40

Skapad 2016-09-15 19:28 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
I detta området kommer vi att arbeta med hur man kan dela upp tal, olika sätt att visa naturliga tal. Vi kommer att arbeta med sambandet mellan multiplikation och division, hitta strategier för huvudräkning samt addition med uppställning och växling. Dessutom kommer vi att träna på olika sätt att beskriva olika matematiska händelser.

Innehåll

När du har arbetat med detta område ska du kunna

- dela upp tal på olika sätt

- multiplikation och division med 2, 4, 5 och 10

- olika sätt att visa naturliga tal

- strategier för huvudräkning i addition

- addition med uppställning och växling

- olika sätt att beskriva matematiska händelser

Matriser

Ma
Matematik år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda strategier
Du kan lösa enkla matteproblem.
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemet.
Omdömen
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Begrepp
Du kan använda matteord
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.
Du kan använda matteord på ett bra sätt i vardagen.
Symboler
Du kan beskriva vissa matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Du kan beskriva en del matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Relatera begrepp
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Talsorter
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda.
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och delvis redogöra hur de kan delas upp i mindre delar.
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar.
Matematiska samband
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften. Du använder dem i situationer som du känner igen.
Matematiska metoder
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningen.
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningen.
Huvudräkning
Du kan använda huvudräkning.
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
Skriftliga räknemetoder
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med plus och minus
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med plus och minus
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med plus och minus
Likheter
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Uttrycksformer
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Resonemang
Du kan diskutera hur man väljer metoder, räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du bedömer om resultaten är rimliga. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan diskutera hur man väljer metoder, räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du bedömer om resultaten är rimliga. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: