Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Magnetism

Skapad 2016-09-15 19:34 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik

Innehåll

Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i att skriva laborationsrapporter. Samt ge en fördjupad kunskap om magnetism och dess påverkan i vardagen.

Centralt innehåll:  

  • Några historiska och nutida händelser inom fysikområdet och deras

betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

  • Enkla magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  • systematiska undersökningar.
  • Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Mål: 

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att: 

  • Veta något om magneter och dess egenskaper.
  • Kunna skriva en enkel labbrapport . 

 

På vilket sätt bedöms det: 

  • Du är aktiv och delaktig på lektionerna.
  • Du skriver minst 2 st labbrapporter.
  • Ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

 

Kunskapskrav: 

Nivå 1

 

Nivå 2

 

Nivå 3

Jag kan ge exempel på någon sorts magnet.

 

 

Jag kan ge några exempel på olika sorters magneter.

 

Jag kan ge flera exempel på olika sorters magneter.

Jag kan ge exempel på någon egenskap hos magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur magneter påverkar varandra.

 

 

Jag kan ge några exempel på egenskaper hos magneter och beskriva hur magneter påverkar varandra.

 

Jag kan ge flera exempel på egenskaper hos magneter och utförligt beskriva hur magneter påverkar varandra.

Jag kan ge något exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt.

 

Jag kan ge några exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och förklara varför.

 

Jag kan ge flera exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och utförligt förklara varför.

 

Jag kan ge något exempel på hur man i vardagen använder magneter.

 

Jag kan ge några exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur det fungerar.

 

 

Jag kan ge flera exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett utförligt sätt beskriva hur det fungerar.

Jag kan berätta någon historisk berättelse om magnetism och vilken betydelse det haft för människor.

 

Jag kan berätta några historiska berättelser om magnetism och vilken betydelse de haft för människor.

 

Jag kan berätta flera historiska berättelser om magnetism och ge exempel på vilken betydelse och vilka konsekvenser de haft för människor.

 

Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.

 

Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.

 

 

Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.

Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.

 

Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.

 

Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.

 

 Tidsplan:


v.35 Intro Vad är magnetism? Genomgång av kunskapskrav och mål, laboration : Vad fastnar på en magnet?, laboration:  Är alla metaller magnetiska? 

v.36 Historia: Hur upptäcktes magnetism. 2 st kortfilmer: Magnetmysteriet. Arbetshäfte med frågor + textbok , Jobba med magnetlådor.

v.37 Jobba med magnetlådor, Bildspel , Arbetshäfte med frågor + textbok

v.38 Jobba med magnetlådor, Bildspel , Arbetshäfte med frågor+textbok.

v.39 Inläsning inför test, Skriftligt test

 

Matriser

NO Fy
Magnetism

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan ge exempel på någon sorts magnet.
Jag kan ge några exempel på olika sorters magneter.
Jag kan ge flera exempel på olika sorters magneter.
Jag kan ge exempel på någon egenskap hos magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge några exempel på egenskaper hos magneter och beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge flera exempel på egenskaper hos magneter och utförligt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge något exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt.
Jag kan ge några exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och förklara varför.
Jag kan ge flera exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och utförligt förklara varför.
Jag kan ge något exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Jag kan ge några exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur det fungerar.
Jag kan ge flera exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett utförligt sätt beskriva hur det fungerar.
Jag kan berätta någon historisk berättelse om magnetism och vilken betydelse det haft för människor.
Jag kan berätta några historiska berättelser om magnetism och vilken betydelse de haft för människor.
Jag kan berätta flera historiska berättelser om magnetism och ge exempel på vilken betydelse och vilka konsekvenser de haft för människor.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: