Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och problemlösning. Ma. nr 1 ht 2019 år 4

Skapad 2016-09-15 19:37 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola F – 6 Matematik
Vårt talsystem är uppbyggt av siffrorna 0-9. Med siffrorna kan man göra oändligt många tal eftersom siffrorna har olika värde beroende på vilken plats de har i positionssystemet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Vårt talsystem är uppbyggt av siffrorna 0-9. Med siffrorna kan man göra oändligt många tal eftersom siffrorna har olika värde beroende på vilken plats de har i positionssystemet. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta mycket med tal och tals värde. Då kommer vi att arbeta mycket med att jämföra storleken på tal och tal på tallinjen. Dessutom blir det problemlösning.

Mål med arbetet

Du ska

 • utveckla din förståelse av tals värde, positionssystemet.
 • utveckla din förståelse av tals värde i förhållande till varandra, tallinjen
 • utveckla din förmåga att lösa problem genom att använda olika metoder som att rita och att pröva sig fram systematiskt
 • utveckla din förmåga att tydligt redovisa hur du löser uppgifter och problem

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt i text och bilder. 

Det blir ett prov/en diagnos på arbetsområdet och mindre "test" under arbetets gång.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förståelse av

 • tals värde, positionssystemet
 • tals värde i förhållande till varandra, tallinjen

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • lösa problem 
 • redovisa lösningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: