Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 2016/2017

Skapad 2016-09-15 20:28 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Årsplanering spanska för årskurs 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
¡Hola! Välkommen till att upptäcka och lära dig spanska! Att lära sig ett nytt språk öppnar dörrar till en ny värld, möjlighet till resor och studier och karriärmöjligheter i yrkeslivet. Språkkunskaper innebär bl. a. att lära sig ord och att kunna uttrycka sig, och om kulturen där språket talas. I år 6 får du bekanta dig med språket. På lektionerna kommer du få öva på att läsa, lyssna, skriva, prata spanska och om kulturen i de spansktalande länderna. Du får inget betyg i spanska under år 6 men bygger upp en viktig grund för studierna i årskurs 7 och framåt.

Innehåll

En video från utbildningsradion om varför det är kul att lära känna en annan kultur och ett nytt språk: Välj språk!

Sök mer information om moderna språk på ur.se och skolverket.se!

Centralt innehåll

 • Spansktalande länder
 • Att hälsa, ställa enkla frågor, intervjua varandra
 • Årstider och månader
 • Veckodagarna
 • Det spanska alfabetet
 • Presentera sig själva: skriftligt och muntligt
 • Namn på olika djur
 • Jultraditioner, lyssna på julmusik
 • Räkneord 0-100
 • Namn på frukter och grönsaker, skriva ett enkelt matrecept
 • obestämd och bestämd artikel
 • Att uttrycka när man fyller år
 • Beskriva sitt utseende: hår- och ögonfärg
 • Kockan
 • Verb, substantiv, adjektiv

 

Arbetssätt

 

 • Läsa och översätta enskilt eller i par.
 • Skriva/öva dialoger med en eller fler klasskamrater och presentera för din lärare.
 • Hörövningar och muntliga övningar.
 • Skriftliga övningar i grammatik, ordkunskap och fraser.
 • Läsa texter på spanska och träna på uttalet.
 • Kunna de ord och uttryck vi har haft hittills.
 • Se filmklipp
 • Använda olika hjälpmedel för att utveckla förmågorna att skriva, lyssna, läsa, söka information, samarbeta 

 

 

Det innebär att du ska

 

 • Lägga grunden för ett ordförråd på spanska.
 • Kunna ställa enkla frågor i du-form.
 • Kunna besvara enkla frågor i jag-form.
 • Kunna ett antal namn på djur på spanska.
 • Känna till spanska regelbundna verb.
 • Känna till bestämdform på spanska dvs. kunna använda artikel el/la och los/las.
 • Kunna använda un/una.
 • Kunna siffrorna 0-100 (eller högre).
 • Kunna ord och uttryck vi lärt oss hittills.

 

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör och prov.

Muntlig aktivitet är i fokus och det är viktigt att bidra till kommunikationen i klassrummet, det vill säga tala spanska.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under terminens gång och görs utifrån aspekterna tala, läsa och skriva. Bedömningstillfällen aviseras muntligt på lektionerna och skriftligt via Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: