Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål BKS veckor 12 -24VT17

Skapad 2016-09-15 21:26 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Modersmål
Projekt LÄSA Läsa, lyssna, samtala och diskutera, berätta, återberätta, hålla föredrag, resonera och argumentera. I denna planering arbetar vi med läsuppgifter som kan användas i alla årskurser. För de äldre eleverna kan innehållet lätt kombineras med skriftliga uppgifter. Innehållet är en kombination av traditioner/högtider och träning i analys av information: likheter/skillnader, fakta/fiktion.

Innehåll

Konkretiserade målen för eleven

Du ska kunna förstå och tolka texters innehåll

Du ska kunna samtala i grupp samt att diskutera tillsammans

Du ska kunna skriva olika texter

Du ska kunna använda ord och begrepp för att uttrycka åsikt

Du ska kunna jämföra och diskutera likheter och skillnader

Du ska kunna skillnader mellan en högtid och en tradition

 

Undervisning och arbetsmetoder

I undervisningen kommer vi att gå igenom

 •  att genomföra boksamtal och textsamtal
 • att lära sig att använda en Venn-diagram
 • att argumentera för eller emot
 • att lära sig använda läslogg
 • bedömning av textsamtal

I undervisningen kommer vi att använda olika metoder:

 • tänka högt-metoden
 • närläsnings modell    
 • inledningsfrågor
 • uppföljningsfrågor under läsningen
 • öppna frågor
 • samtal om bilder i boken
 • diskussioner om viktiga ord och begrepp
 • kritisk läsning
 • eftertänksam läsning
 • grafiska tankemodeller
 •  gruppövningar
 • helklassövningar   

 

Eleven har uppnått målen när...

 Du är godkänd när du kan visa...
 • att du läser olika texter med flyt
 • att du väljer och använder lässtrategier för att förstå texters innehåll
 • att du kommenterar centrala delar i texter
 • att du samtalar om texters innehåll
 • att du för resonemang om texters budskap
 • att du uttrycker dig i tal och skrift med språklig variation
 • att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp i tal och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: