Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusiken i Sverige!

Skapad 2016-09-15 21:27 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Planering för musikområdet folkmusik.
Grundskola 4 Musik

Under några veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Folkmusik, där du kommer att få kunskaper om musikens historia, musikens betydelse för människor under olika tider i Sverige och hur musiker påverkat oss. Ni kommer att få lyssna på massor av kul exempel på folkmusik och lära er om hur man levde runt musiken förr och vad man använde musiken till.

Innehåll

Syfte

I syftet för kursplanerna i ämnet musik står det:

"Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras."

"Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang."

Centralt innehåll

Ur Centralt innehåll för åk 6:

Kunskapskrav

Ur kunskapskraven för åk 6:

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Folkmusik ska du få möjlighet att utveckla:

 din förmåga att lyssna på musik, reflektera skriftligt och delta i samtal.

 din förmåga att känna igen folkmusik och ge exempel på vad som är typiskt för den.

Det här ska du kunna

I arbetsområdet bedöms hur:

du visar dina kunskaper om vad folkmusik är och vad som är typiskt för den.

du ger exempel på vanliga musikinstrument inom folkmusiken.

   du reflekterar och deltar i samtal efter att ha lyssnat på olika musikstycken.

lyssna på musik och delta i samtal, skriva reflektioner till musik och besvara frågor skriftligt.

Undervisning

På lektionerna kommer vi att ha genomgångar och lyssna på olika musikstycken, skriva, samtala, inspireras och detta avslutas med ett prov.

 

Uppgifter

 • Påläsningspapper och Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

 • Mu  4-6   Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6   Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
E
C
A
.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: