Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODERNISMEN 2016/2017 ÅK 8

Skapad 2016-09-16 06:26 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Bild
Du ska få inblick i 1900 - talets modernistiska synsätt på måleri, med hjälp av våra kända konstnärer och deras verk. Temat för arbetsområdet blir maktförhållande, sexualitet och etnicitet. De ismer du kommer titta lite extra på är impressionism, expressionism, kubism och surrealism. Du bestämmer dig för en frågeställning/påstående att belysa. Du ska också förhålla dig till de känslor och tillstånd som kan användas för att förtydliga verket.Teknik och material väljer du efter en fördjupad kunskapsinhämtning om de olika konststilarna.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna;

 • skapa berättande och informativa bilder
 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framå
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
 • se samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
 • tolka samtida och historiska händelse i omvärlden

ARBETETS INNEHÅLL

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

1.  INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren), b.l.a i form av keynotepresentationer

Du som elev ska;
2.  FORSKA - ANALYSERA
Fördjupa dina kunskaper om modernismen. Sök information i (faktaböcker, internet, konstutställningar m.m).

Fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden, sexualitet och etnicitet och fundera på vilken av dessa du vill belysa. Använd ett påstående/frågeställning för detta samt känslor och tillstånd för att förtydliga det du vill förmedla i verket. Sök information (hemma och prata med kompisar i skolan om dessa ämnen, eller sök på Tv och radions nyhetskanaler samt använd införskaffade kunskap ifrån SO-lektionerna om ämnet).


3. PLANERA/SKISSA/TÄNK
- låt fantasin flöda bortom gränserna.

 1. Välj två av dessa ismer - impressionism (akryl - pensel), expressionism (oljepastellkrita - penna), kubism (färg/akvarellpenna), surrealism (tempera/akvarell - pensel).
 2. Välj temat - att använda i båda bilderna.
 3. Välj frågeställning/påstående - som du vill belysa och visa på motsatser.
 4. Välj känslor/tillstånd - som kan förtydliga och visa på motsatser.


4. SKAPA - formge verken.
Du bestämmer själv vilket av verken du vill starta med. Tänk på att tiden ska räcka till båda.  Ska dokumenteras i form av fotografier och texter Innan du sätter igång ska du resonera med både en kompis och lärare om fördelarna och nackdelarna med dina skisser/planeringar.


5. DOKUMENTATION - arbetsprocessen (från arbetets början till slutresultat)
Ska dokumenteras i form av fotografier och texter och sättas samman och blir en del av redovisning för uppgiften.


6. PRESENTATION - offentlig elevutställning görs på skolområdet.


7. REFLEKTION 
- utvärdering görs i lärloggen.

 

 

 

 

BEDÖMNING

KONSTHISTORIA MODERNISMENS ISMER

I detta arbete ska du visa förståelse för de olika ismerna impressionism, express

 

Du ska;

ANALYSERA/UNDERSÖKA/TOLKA

tekniker - metoder - motivval - färg/formspråk - budskapet

 

Du ska;

KOMMUNICERA

Temat för uppgiften är; maktförhållande/sexualitet/etnicitet och du ska arbetar med motsatsförhållande

Temat ska uttryckas med en frågeställning el påstående samt känsla el tillstånd

berättande - informativt - medryckande - tydlighet

 

Du ska använda;

BILD/FORMSPRÅKET, TEKNIKER/VERKTYG/MATERIAL, TEKNISK KVALITE  

Du ska arbetar med;

MÅLERI

Du kommer göra två bilder i två av de modernistiska stilarna och visar på följande;

pensel/pennteknik - material (akryl, akvarell, tempera, färgpenna, oljepastell)

använda - kombinera - sätta ihop - placering på bildytan - storlek - återanvända - genomarbeta - utveckla - omarbeta  - kvalite

 

Du ska arbetar med;

LAYOUT

Du kommer göra en layout och visar på följande;

kombinera bilder och texter - kombinera linjer, mönster, system, riktning - placeringar av mönster och system på bildytan - placering av marginaler och satsytor -  storleksförhållanden - utveckla - omarbeta - göra om - kvalite

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: