Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2016-09-16 08:25 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemiska reaktioner handlar om när atomer eller molekyler sätts ihop med varandra på nya sätt och bildar nya ämnen. Då kan mycket spännande hända! Under kommande veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet kemiska reaktioner i ämnet kemi. Vi ska även undersöka olika saker som har att göra med våra livsmedel. Kemi har stor betydelse för alla människor i vardagslivet. Det sker en mängd kemiska reaktioner i vår vardag. När vi exempelvis lagar mat, bakar, tvättar och rengör utnyttjar vi kemiska reaktioner.

Innehåll

 

Målet med undervisningen: 

är att du ska utveckla din förmåga att:   

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen för kemi:

  •  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter.

 

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Förklara vad en atom och en molekyl är.
 • Rita modellen för en atomkärna.
 • Veta vilka partiklar atomkärnan består av.
 • Veta vad ett grundämne är och ge exempel.
 • Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • Förklara vad det är för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening.
 • Kemiska tecknen för några grundämnen.

 

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar, diskussioner, läsa och granska faktatexter ur läroböcker. Du kommer att få genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera dina resultat. Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt kunskapstest. Du kommer att få instuderingsmaterial som du kan få hjälp av inför provet.

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas efter din förmåga:

 • att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.
 • att samtala om och diskutera i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle med hjälp av begrepp, teorier och modeller.
 • att formulera frågeställningar, planeringar och dokumentation av systematiska undersökningar samt att använda utrustning i samband med undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: