Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 8: The Media, Wings 8

Skapad 2016-09-16 08:26 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 8 Engelska
I bet you use some kind of media every day to get information, to communicate with other people, to amuse yourself etc. This autumn we will study media of different kinds in different ways.

Innehåll

Mål

När vi är klara med arbetsområdet "Media" ska du kunna:

 • diskutera hur media och reklam påverkar oss
 • nämna några kända engelskspråkiga dagstidningar
 • nämna några kända engelskspråkiga tidskrifter
 • diskutera frågeställningar i insändarspalter och själv skriva svar på en sådan
 • Själv leta upp någon viktig nyhet och presentera den muntligt för gruppen
 • Kunna redogöra för och använda de fem tempusen samt lära dig temaformerna av många oregelbundna verb

Arbetets innehåll

While working with this subject we will...

 • read texts, news articles etc. and make sure we understand them thoroughly
 • have homework tests
 • work with words and phrases
 • have listening comprehension exercises
 • do all kinds of exercises
 • have group discussions and debates 
 • write texts
 • watch news, commercials etc
 • work with verbs in the different tenses

Arbetssätt och redovisning

Det mest finns beskrivet i avsnittet under rubriken "Innehåll". Förutom boken Wings kommer ni att få jobba med nyhetssiten "Newsela" för att hitta en lämplig nyhet att presentera för klassen.

Ni kommer också att få skriva svar på en insändare som ska lämnas in för bedömning.

Dessutom ska vi hjälpas åt att hitta debattämnen som vi kan använda för nya debatter. Denna gång kommer din medverkan att bedömas.

Avslutningsvis kommer du att få ett prov på hörförståelse och läsförståelse som har med media att göra.

Bedömning

Du kommer att bedömas i förmågorna läsförståelse, hörförståelse, muntlig och skriftlig förmåga enligt kunskapskriterierna i engelska.

Reflektion-utvärdering

Formulera reflektionsfrågor till eleverna utifrån hur ni har arbetat.
Det kan t ex vara mer öppna frågor av mer metakognitiv art.

Har ni tänkt på...?
Hur tänkte ni...?
Vad händer om...?
Hur skulle du...?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: