Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narkotika

Skapad 2016-09-16 08:49 i Testskola - fortbildning Östhammar
Grundskola F
Eleverna ska i grupp undersöka någon av de fyra huvudgrupperna Narkotika. Morfingruppen, cannabisgruppen, centralstimulantia och hallucinogener.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska lära sig mer om en grupp av narkotiska preparat och framförallt dess inverkan på människokroppen. Hur det kom sig att dessa preparat skapades från början, om de kan användas legalt och i så fall till vad. Eftersom det idag finns så många narkotiska preparat får eleverna arbeta i grupp och samtidigt träna sig i informationssökning och källkritik. 

De fyra grupperna som jag valt att dela upp Narkotika i är cannabispreparat, morfinpreparat, centralstimulantia och hallucinogener.

Cannabispreparaten

Cannabispreparaten är de tre drogerna marijuana, hasch och cannabis. Fås från Indisk Hampa och har aktiv substans THC, Tetrahydrocannabinol. 

Morfinpreparat

Morfin, heroin och kodein. Fås från Opiumvallmo. 

Centralstimulantia

Kokain, amfetamin och crack. Olika ursprung men har det gemensamt att man blir piggare och känner sig gladare av dem - åtminstone till att börja med. 

Hallucinogener

Främst LSD och ecstacy. Förstärker sinnesintryck vilket ska göra roliga fester ännu roligare men som inte är så roligt i slutänden. 

Uppgifter

  • Att skriva om en av de fyra grupperna narkotika

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: