Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oh, the places you'll go åk.9 HT-16

Skapad 2016-09-16 09:40 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
"Congratulations! Today is your day. You're off to great places. You're off and away. You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You're on your own and you know what you know. And YOU are the one who'll decide where to go!" Dr. Seuss

Innehåll

You will be going on a virtual trip to an English speaking country of your choice!

Why: English studies include learning about life, society, traditions and cultures in areas and countries where English is spoken. This is not only an important part of English studies, but also an important part of life, since today's society includes encountering many different people and cultures, through travelling, work and social media. Knowledge and understanding helps make the world a better place!

How: You will plan a trip, find facts about the country, report about your experiences through different tasks. In the tasks you will adapt your language to suit the task and recipient and reflect and compare the chosen country to your own knowledge and experiences.

What:
Planning:

 • Decide where to go and plan your trip. (Write down an itinerary for your trip: departures, dates, mode of transportation, cost, stops, where to stay)
 • What do you want to know? (Write down the questions you should ask. What do you already know? What do you need to find out? What type of information are you looking for? (Facts, explanations, opinions) Where can you find the answers?
 • Search for information and value your sources. (Use the questions in the attached document to help you).

Tasks:

Remember to adapt the language to suit the task and recipient. Reflect upon what you have found out through your preparations and compare it to your own country and experiences:

 • Write a tweet (140 characters max.) about your first impressions of the country.
 • Record an episode of a travel program, where you report about things to do, places to visit and how you experience the country.
 • Write a letter to someone about your trip and your experiences. What have you learned through the experience? What have you learned to appreciate in your own country? What have you discovered?

Evaluation:

 • How did your planning work? Is there anything you should have thought of? Anything that could be improved? What worked well? Were there any problems?
 • Did you get answers to your questions? Did it raise any new questions? 
 • What sources did you use? How and why did you choose your sources? 
 • What have you learned?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: