Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons och bokstavsäventyret

Skapad 2016-09-16 09:41 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Alfons och bokstavsäventyret

Innehåll

Nulägesbeskrivning: var är vi?

Barngruppen visar en stor nyfikenhet för bokstäver och siffror. Visar intresse för hur varandras namn stavas och hur saker och ting stavas.

Vi har utefter detta tänkt att arbeta mer ingående med språket och då utgå från en saga. Vi tänker använda oss av figuren Alfons

och då utveckla språket, fantasin, rim och ramsor, berätta/lyssna/kommunisera och dramatisera. 

 

 Våra mål: Vart ska vi?

 • Läroplansmålen
 • Vi önskar att barnen skall få ett utmanande och roligt gemensamt intresse
 • Att stärka barnens självförtroende och tillit till sin egen förmåga
 • Att barnen utvecklar den språkliga och matematiska lärprocessen.
 • Kamratskap
 • Att barnen har roligt, barn lär när de har roligt

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

 

 

Arbetssätt:

 • Vi observerar och iakttar barnen.
 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.
 • Vi använder oss av  inne- och utemiljön och våra närområden.

 

Genomförande:

 • Figuren Alfons presenteras för barnen
 • Flansagor, sagopåsar och böcker
 • Bokstavspåsen
 • Sång  rim och ramsor
 • Ord och matematiklåda
 • Diskussioner. 
 • Vi arbetar med Alfons temat på tisdagar och onsdagar, Femårsgruppen, Samlingar.Lässtund efter maten. Utegruppstema matte No motorik.
 • Dokumentationsmetoder : Unikum, utställningar i hallen , Foto och film "barnens pärm"

UTVÄRDERING - hur blev det?

Under året har Alfons kommit på besök och haft med sig olika alfabetsbokstäver.

Varje bild visar en bokstav och en symbol.

Barnen har visat stort intresse och har varit mycket delaktiga i att hitta ord på Alfons bokstäver.

Detta har visat sig även i övrig lek och aktivitet, där barnen på egen hand och med varandra,

använt bokstäver och ord i leken tex. samlingar och lekar.

 Barnen har väntat på att sin bokstav skall komma.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: