Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter med Zick-Zack

Skapad 2016-09-16 09:45 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
I arbetsområdet med återberättande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Återberättande texter skrivs för att återberätta något eller informera om något som har hänt eller någon varit med om. Vi arbetar med detta i "slöjdgrupperna" med 15-16 barn i varje grupp.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med återberättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en  återberättande text och lära dig känna igen en sådan text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en  berättande text är uppbyggd, hur innehållet kan presenteras.
(Steg 1)

3. Lära dig vilka språkliga drag som används i en återberättande text, som verb i preteritum och en variation av tidsord. (Steg 2)

3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp skriva en återberättande text. (Steg 3)

4. På egen hand kunna planera och skriva en återberättande text. (Steg 4)

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en  återberättande text
- kunna hålla sig till ämnet med ett tydligt innehåll och en "röd tråd"
- kunna använda strukturen för en  återberättande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en  återberättande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella  återberättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: