Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 2016 1-6

Skapad 2016-09-16 09:57 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Svenska- samtala, åsikter, argument, anpassning av språk, muntliga presentationer, läsförståelse, skriva texter (för hand och på dator), strukturera texter, jämföra och beskriva texter.
Grundsärskola F – 9 Svenska
Samtal kring texter, framföra åsikter och lyssna på andra. Arbeta med olika typer av texter och redovisningar i liten grupp.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 •  Vi samtalar kring texter. Vem är huvudperson?, vad hände i texten?, varför tror ni att det blev så?, kan man lära sig något ur texten? m.m. Detta utförs både enskilt och i grupp.
 • I gruppen lär vi oss att våga framför våra åsikter och frågor samt att lyssna på varandra.
 • Vi kommer även prata om hur man kan anpassa sitt språk till olika sorters sammanhang. Detta genom rollspel, samtal och enskilt arbete.
 • Vi tränar på att hålla muntliga redovisningar i liten grupp.
 • Vi jämför olika texter med varandra. Vad finns det för likheter respektive olikheter?
 • Vi skriver egna texter både för hand och på datorn.
 • Vi strukturerar texter.

 

 

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • Hur du framför dina åsikter och din förmåga att lyssna på andra.
 • Hur du kan berätta vad texterna vi läser handlar om.
 • Hur du bidrar till att berätta hur du kan använda ditt språk i olika situationer.
 • Hur du samtalar kring texter. Vem är huvudperson?, vad hände i texten?, varför tror ni att det blev så?, kan man lära sig något ur texten? m.m. Detta utförs både enskilt och i grupp.
 • Hur du kan anpassa sitt språk till olika sorters sammanhang.
 • Hur du håller muntliga redovisningar i liten grupp.
 • Hur du jämför olika texter med varandra. Vad finns det för likheter respektive olikheter?
 • Hur du skriver egna texter både för hand och på datorn.
 • Hur du strukturerar texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Grundsärskolan 4-6

genomgått ämnesåmråde
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Kommunikations- och samtalsregler
I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra & beskriva
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
Skriva texter
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera texter
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: