Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika typer av texter

Skapad 2016-09-16 10:04 i Öckerö
Grundskola 6 Svenska
Du ska få lära dig hur man skriver olika typer av texter, hur de är uppbyggda och vad som är typiskt för de olika texterna. Du ska bl.a. skriva en egen argumenterande text, tex i form av en insändare samt skriva egna dikter.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskper i och om svenska språket. Det ska stimulera eleverna till att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra, att eleverna utvecklar sina kunskaper om svenska språket, dess normer uppbyggnad och struktur.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer arbeta med:

Klassen läser tillsammans olika  texter.

Vi  lär oss känna igen hur texten är uppbyggd. 

Varje elev skriver sedan på egen hand olika texter.

Vi kommer arbeta med att ge varandra respons under tiden vi arbetar fram den slutgiltiga texten.

Det är slutligen dessa texter som bedöms.

Detta kommer att bedömas:

Att du:
vet vilka delar som ska finnas med i de olika texterna,

 • faktatext
 • berättande text
 • argumenterande text
 • dikter

har givit och tagit emot kamrat och lärarrespons och bearbetat din text där efter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: