Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målarbete normer och värden och barns inflytande

Skapad 2016-09-16 10:15 i Humlans förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Vi kommer under hösten att arbeta med barns sociala samspel, deras delaktighet och flerspråkighet.

Innehåll

Mål från styrdokument 

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi har sett att barngruppen inte har hittat sina nya positioner eftersom en tredjedel av barngruppen slutat på grund av olika anledningar samt en förändring i personalgruppen.

Vårt mål är att få en trygg och lärande miljö där barnen får utveckla sitt sociala samspel.
Vi vill öka barnens möjligheter till delaktighet i verksamheten.
Vi kommer under läsåret att arbeta med kommunens prioriterade mål, flerspråkighet.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Kan leka, kommunicera och visa hänsyn mot varandra.
 • Väntar på sin tur.
 • Känner sig trygg och tar till sig nya kunskaper.
 • Tar ansvar för sitt eget handlande.
 • Har fler möjligheter att påverka.

Insatser för att nå målet

Vi kommer att introducera ett värdegrundsmaterial som heter Tilda med is och sol. Materialet hjälper barnen att lättare förstå det sociala samspelet.
Vi utvecklar vårt arbete med seriesamtal.
Vi kommer att använda bilder och teckenkommunikation för att förtydliga språket.
Vi planerar lekar och aktiviteter samt finns tillgängliga i den fria leken.
Vi visar genom att vara goda förebilder hur vi är mot varandra och hjälper barnen att ta ansvar för sina egna handlingar.
Vi kommer att erbjuda barnen fler möjligheter till att påverka.

 

Litteratur/forskningsanknytning

ICDP-Hundheide

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnens delaktighet i problemlösningar genom olika dramatiseringar.
Återkommande samtal
Intervjuer med barnen.

Vårdnadshavares delaktighet

Föräldrarna får information genom unikum där de också kan framföra sina synpunkter.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Att det finns tillräckligt med planerings, reflektions och utvärderingstid.

Utvärdering.

Arbetslaget utvärderar på reflektionstid i januari. Då har pedagogerna gjort lämpliga BRUK-enkäter.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: