Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2016-09-16 10:15 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi vill lägga grunden fört att barngruppen utvecklar sitt talspråk, ökar sitt ord och begreppsförråd samt utvecklar sin förmåga att samtala och kommunicera med varandra.

Innehåll

Vi behöver ord för att uttrycka oss och för att visa hur vi tänker.

Något som är viktigt är vardagssamtalet, att ta sig tid att lyssna och samtala. Ett betydande del i ett språkstimulerande arbete är att leka med språket och ha roligt.

Metod

Genom språkstimulerande aktiviteter:

Vi kommer att använda oss av flanosagor, rim och ramsor, språkpåsar, sång, böcker och att sätta ord på situationer som händer under dagarna.

Förstarka barnens språkutveckling genom att använda oss av tecken som stöd. Vi kommer att arbeta med språkmaterialet Babblarna. Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata tränas effektiv förmågan att använda betoningar och melodi i språket och gör barnens språkträning rolig och stimulerande och ger barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt.

 

Så gör vi

Vi delar barnen i grupper så det är en liten grupp så att alla får talutrymme.

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens ord och vad vi gör genom att fotografera och filma.

Uppföljning

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: